Liczba odwiedzin strony: 34760 Osób na stronie: 13
 

Zakres usług - Anna Glegoła  
Kancelaria notarialna

 

 1. Doręczanie oświadczeń
 2. Inne czynności
 3. Przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 4. Sporządzanie:
  • aktów notarialnych (testamenty, pełnomocnictwa, umowy sprzedaży, darowizny etc.)
  • aktów poświadczenia dziedziczenia
  • projektów aktów, poświadczeń i innych dokumentów
  • protokołów (protokoły ze zgromadzeń spółki etc.)
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 5. Notariusze
 6. Prawnicy